spectemur agendo

Inner child

De term “innerlijk kind” verwijst naar het beeld dat we van onszelf hebben met betrekking tot onze gevoelens, waarde en de erkenning van vaardigheden. Het is ook het vermogen om te ontdekken hoe we tevreden kunnen zijn met wie we zijn.

buy generic ambien online buy cheap valium online buy real phentermine online buy generic xanax online